หลักสูตรทักษะพื้นฐานการอาหาร

เพื่อจะเป็นเชฟที่เป็นดีได้ อย่างแรกที่ต้องมีคือทักษะพื้นฐานที่ถูกต้องในการทำอาหาร หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อเตรียมคุณให้พร้อมด้านศิลปศาสตร์อาหาร ความรู้ในหลักสูตรนี้จำเป็นที่คุณต้องรู้เพื่อจะสามารถอยู่ในวิชาชีพอาหารได้

ระยะเวลาหลักสูตร: 2 สัปดาห์ (10 วัน) ในการเรียนทักษะพื้นฐานด้านอาหาร ได้แก่

 • การจ่ายตลาด เครื่องปรุง และอุปกรณ์ในครัว
 • ทักษะการใช้มีด
 • โภชนาการ
 • ความปลอดภัยด้านอาหารและสุขลักษณะ
 • การวางแผนเมนู
 • การคำนวณต้นทุนอาหารและวัดผล
 • การตกแต่งจานอาหาร
 • การปรับปรุงรสชาติ
 • การจัดการงานครัว
 • การจัดสรรเวลาในครัว
 • การแกะสลักผักและผลไม้

ค่าเรียน: 25,000 บาท

เริ่มเรียน: ทุกวันจันทร์ แต่ต้องได้รับการยืนยันจากโรงเรียนก่อน

การสอน: เป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักและไทยเมื่อจำเป็น

วุฒิที่ได้: หนังสือรับรองผ่านหลักสูตรพื้นฐานการอาหาร

สำรองที่นั่ง: ชำระเงินมัดจำ 25% เพื่อสำรองที่นั่ง

หลักสูตรนี้มีวันที่เริ่มเรียนที่แน่นอน สอบถามคลิ๊กที่นี่

หรือ Info@ThaiChefSchool.com หรือ โทร. +66819154919