คอร์สอาหารตะวันตก

 สรุปหัวข้อการอบรม

 ภาคทฤษฏีในห้องเรียน (จำนวน 1 สัปดาห์)

  • การเลือกเครื่องปรุงสำหรับอาหารเอเชียและอาหารตะวันตก (การจ่ายตลาด)
  • การใช้เครื่องครัวและอุปกรณ์ในครัวต่างๆ
  • ทักษะการหั่นและการใช้มีด
  • การจัดการและบริหารครัว
  • ความปลอดภัยด้านอาหารและสุขลักษณะ
  • สุขอนามัยส่วนตัว
  • การคำนวณต้นทุนอาหาร
  • การตรวจสอบอาหาร

ภาคปฏิบัติในห้องครัว (5 สัปดาห์)

สัปดาห์ที่ 1

ซุปต่างๆ

ซอสต่างๆ

สัปดาห์ที่ 2

อาหารประเภทเนื้อสัตว์

สัปดาห์ที่ 3

อาหารประเภทผัก

อาหารทะเล

สัปดาห์ที่ 4

มันฝรั่ง ข้าว พาสต้า

อาหารจานเย็น

การจัดการสัตว์ปีก

สัปดาห์ที่ 5

อาหารเช้า

ของหวาน

อาหารว่าง